Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

Vilken information samlar vi?

Följande personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive men inte begränsat till IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och operativsystem;
 2. information om dina besök på på vår webbplats samt din användning av den, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och navigeringsvägar;
 3. information du anger när du använder något av våra formulär på vår hemsida, exempelvis din e-postadress;
 4. information du anger för att prenumerera på våra nyhetsbrev, exempelvis din e-postadress;
 5. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
 6. information i alla former av kommunikation du skickar till oss via e-post eller via vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 7. all annan personlig information du skickar till oss.

Hur kan vi komma att använda din personliga information?

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kan komma att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för att:

 1. administrera vår hemsida och verksamhet i övrigt;
 2. anpassa hemsidan åt dig;
 3. göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
 4. skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
 5. skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 6. skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre önskar nyhetsbrevet);
 7. skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre önskar marknadskommunikation);
 8. hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
 9. hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
 10. annan användning.

Vi överlämnar aldrig din personliga information till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Utlämning av personlig information

Vi kan komma att lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. när vi är skyldiga enligt lag;
 2. under pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.

Hur bevarar vi din personliga information?

Personlig information vi behandlar, oavsett syfte, kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt. VI kan komma att behålla dokument som innehåller personuppgifter i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden samt för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.

Hur hålls din personliga information säker?

Vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information. Vi kommer också att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra servrar.

Ändringar i denna integritetspolicy

När vi uppdaterar denna policy publicerar vi en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att göra dig införstådd i eventuella ändringar i denna policy.

Dina rättigheter

- Du kan begära ut all personlig information vi har om dig.

- Vi har rätt att undanhålla personliga information du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

- Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information.

Uppdatering av din personliga information

Vänligen kontakta oss om din personliga information behöver korrigeras eller uppdateras.

Dina rättigheter

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på hemsidans användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Hör av dig till oss!

Vi finns här för dig och ser fram emot att höra från dig.

Tillsammans skapar vi drömmen.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Jag accepterar Hällingsjö Hus integritetspolicy

Du måste acceptera villkoren.