Vi har startat upp ett eget byggbolag, vid namn Hällingsjö Hus Bygg AB. Det nya bolaget kommer att ligga som ett dotterbolag till Hällingsjö Hus AB och tanken med initiativet är att vi ska ha hela byggkedjan i vår organisation och möjlighet till egna resurser i alla leden. Genom att addera byggbolaget till verksamheten kan…

Läs mer

Vi är stolta över att meddela att vi är ISO certifierade. Syftet med en ISO certifiering är att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. För att bli certifierad behöver man uppfylla kraven för aktuell ISO standard. Certifiering betyder godkänd revision – och för att bli certifierad behöver man först genomgå en certifieringsrevision och bli godkänd.…

Läs mer