Vi är stolta över att meddela att vi är ISO certifierade. Syftet med en ISO certifiering är att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. För att bli certifierad behöver man uppfylla kraven för aktuell ISO standard. Certifiering betyder godkänd revision – och för att bli certifierad behöver man först genomgå en certifieringsrevision och bli godkänd.

De standarder som vi på Hällingsjö Hus valt att certifiera oss inom är ISO 9001 för kvalitet med fokus på ökad kvalitet på produkter och tjänster. ISO hjälper även företag att skapa ett systematiskt miljöarbete och därigenom minska sin miljöpåverkan med standarden ISO 14001 för miljö. ISO 45001 för arbetsmiljö hjälper oss att kontinuerligt och systematiskt förbättra arbetsmiljön inom företaget samt öka säkerheten på arbetsplatser.

 

Vi är ISO certifierade!