Vi ansluter oss till nätverket BeSmå, som syftar till att skapa dialog och driva utveckling för att minska energianvändningen i småhussektorn. Nätverket är till för aktörer som verkar för en energieffektiv småhussektor och medlemmarna bidrar med finansiering till nätverket i form av egen tid. Initiativtagare till nätverket är Energimyndigheten.  

Ett av våra mål kopplat till vårt hållbarhetsarbete är att minska energianvändandet i framtidens bostäder. För att komma dit så ser vi att vårt engagemang i frågor som Besmå arbetar med, som en viktig del för oss för att snabbare uppnå våra mål.